fbpx

Privacy verklaring & Disclaimer

huidtherapie

Dit is de privacy verklaring van Skin Power:

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Skin power, praktijk voor huidtherapie, kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Skin Power en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Skin Power heeft verstrekt.
Skin Power kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Uw geboortedatum
 • Uw medische gegevens

2. Waarom heeft Skin Power deze gegevens nodig?

 • Skin Power verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
 • Daarnaast kan Skin Power uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

3. Hoe lang bewaart Skin Power de gegevens?

 • Skin Power bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 20 jaar te bewaren. Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Er is een mogelijkheid om uw gegevens in een inactief archief te plaatsen. Dit archief is onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

4. Delen met anderen

 • Skin Power verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. In kaart brengen websitebezoek

 • Op de website van Skin Power worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, www.skin-power.nl. Skin Power gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. Google Analytics

 • Skin Power maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Google Ads-advertenties van Skin Power in de Google zoekresultaten-pagina’s zijn.
 • De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar een door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.
 • Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Skin Power te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
 • Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Skin Power heeft hier geen invloed op.
 • Skin Power heeft Google geen toestemming gegeven om via www.skin-power.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@skin-power.nl. Skin Power zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Beveiligen

 • Skin Power neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Skin Power maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt u daar van op de hoogte gesteld.
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Skin Power verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Skin Power op via info@skin-power.nl.

Skin-power.nl wordt gehost door www.db-webhosting.nl.

Skin Power is als volgt te bereiken:
Postadres: Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden
Vestigingsadres: Trasmolenlaan 12, 3447 GZ Woerden

Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 71706119
Telefoon: 06-12894581

E-mailadres: info@skin-power.nl

Disclaimer Skin Power
Het onderstaande is van toepassing op de website ‘www.skin-power.nl’. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

1. Aansprakelijkheid

 • Ondanks de voortdurende zorg en grote zorgvuldigheid die wordt besteed aan de samenstelling van de website en de daarin opgenomen gegevens, kan Skin Power niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Skin Power aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Informatie op de website kan niet worden beschouwd als vervanging voor een consult of een behandeling bij een arts.
 • Het resultaat van een behandeling kunnen niet gegarandeerd worden. Resultaten zijn afhankelijk van diverse factoren en is per persoon verschillend. De behandelresultaten die op de site worden beschreven geven een weergave van de gemiddelde behandelresultaten.

2. Copyright

 • De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Skin Power. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Skin Power is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

3. Herzien van informatie

 • Skin Power behoud zich het recht voor om de inhoud van de website en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment te wijzigen. Met het gebruik van de website van Skin Power verklaart de gebruiker uitdrukkelijk dat dit op eigen risico gebeurt. Alle verantwoordelijkheid die verband houdt met het gebruik van deze pagina’s ligt bij de gebruiker.

4. Verwijzingen en hyperlinks

 • Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Skin Power geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.